web.nl


EMAIL

EMAIL
DOMEIN.WEB.NL
D O M E I N I N F O


Uw eigen domein !

Direct vanaf deze website te bestellen!


Hosting pakket 

Ik bestel dit hostingpakket a € 35  per maand

Lange domeinnamen

Reserveer uw eigen lange wereldwijd commerciële .com domeinnaam direct vanaf deze site!
ur
Domein parkeren voor maar € 50,- per jaar.
  • U dient een uittreksel van de Kamer van Koophandel of ander erkend register aan ons toe te zenden.
  • U dient een ingevulde en ondertekende vrijwaringsverklaring aan ons op te sturen.
  • Een domeinnaam kan slechts worden gehouden door een persoon, die als eenmanszaak een onderneming drijft of een beroep uitoefent, door een maatschap, een vennoot- schap, een rechtspersoon of een instelling, met een statutaire zetel of daadwerkelijke vestigingsplaats in Nederland.
  • We berekenen eenmalig € 75,- inrichtingskosten
  • Eventuele wijzigingen worden met € 35,- per wijziging belast.
  • Indien u dit domein wilt routen/redirecten naar een ander internetadres, rekenen wij per jaar € 150,- extra per domeinnaam!
  • Wilt u dit domein combineren met een hostingpakket, verwijzen we naar de hostinginformatie.

 

Stuur de vrijwaringsverklaring met een recent ( niet ouder dan 3 maanden ) uittreksel van de Kamer van Koophandel of een ander erkend register naar onderstaand adres :

CRIO Internet Services
Talmastraat 12
6941 CC Didam
t.a.v. Afd. Hosting

 

 

.

 

 

 

 

 

HOME


  Home